Velkommen til Volda Studentidrettsalg

Norwegian: 

Volda Studentidrettslag bruker Hoopit som medlemsportal for å gjøre det enklere for deg som medlem og oss i styret. Her registrerer du deg med mobilnummeret ditt og velger hvilke aktiviteter du ønsker å motta oppdateringer for. Valget ditt her har ingenting med hvilke idretter du kan delta på, Hoopit vil sakte men sikkert brukes til å formidle informasjon om de forskjelle idrettsgrenene. 

 

Gjennom Hoppit vil vi fakturere for medlemskap og treningsavgift, dette betyr at du som medlem må betale både medlemskap i VSI og treningsavgiften for å kunne benytte deg av vårt tilbud. Medlemsskapet er på kr 50,- og gjelder et helt kalenderår, treningsavgiften kommer på kr 250,- og gjelder for hver semester. I tilegg til dette kommer det en transaksjonsavgift på ca 3,5%.

 

Skulle du ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt med oss eller Hoopit for mer tekninske spørsmål. 

 

Med vennlig hilsen,

Styret i Volda Studentidrettslag

ENGLISH:

Volda Studentidretslag uses Hoopit as a member portal to make it easier for you as a member and us on the board. Here you register with your mobile number and choose which activities you want to receive updates for. Your choice here has nothing to do with which sports you can participate in, Hoopit will slowly but surely be used to convey information about the different sports.

 

Through Hoppit, we will invoice for membership and training fee, this means that you as a member must pay both membership in VSI and the training fee in order to make use of our offer. Membership is NOK 50 and applies to an entire calendar year, the training fee is NOK 250 and applies to each semester. In addition to this, there is a transaction fee of circa 3,5%.

 

If you have any questions, just contact us or Hoopit for more technical questions.

 

With best regards,

The board of the Volda Student Sports Association

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scan QR-code or click link to become a member

https://admin.hoopit.io/volda-studentidrettslag-194281

Promovideo

Note: The weightsroom is currently unavailable!

Contact information:

President: Stian Woo Andersson

 

Email: vsivolda@gmail.com

Facebook: Click to chat with us!

Social media

Facebook
Instagram
@vsivolda
Last ned Hoopit appen  // Download the Hoopit app